پشم سنگ و کاربرد های آن در سقف ساختمان

مطالعه این مقاله دید بهتری نسبت به صرفه جویی انرژی به شما می دهد و آشنایی شما را با پشم سنگ و محصولات آن فراهم می سازد.

همانطور که میدانید در ساختمان ها و مخصوصا در فصل سرما به دلیل سبک بودن هوای گرم و بالا رفتن آن بیشترین اتلاف انرژی و هدر رفت آن از سقف می باشد. پس اولین قدم در راستای جلوگیری از اتلاف انرژی و گرما عایق کاری صحیح سقف می باشد لذا در اولین قدم نسبت به توضیح این موضوع اقدام می کنیم.

عایق کاری سقف ساختمان:
برای این عمل به دو روش می توان عمل کرد
۱- عایق کاری با عایق تخته ای : در این روش کف بام را شیار هایی به فاصله ۶۰ سانتی متر و در طول ایجاد می کنیم و ارتفاع شیار را متناسب با ضخامت عایق در نظر می گیریم که معمولا ۵سانتی متر کافی است.
کف را یک لایه نایلون می کشیم و سپس تخته های پشم سنگ را بین شیار ها قرار می دهیم و سپس یک لایه نایلون دیگر روی آن میکشیم که پشم سنگ را کلا در مقابل رطوبت محافظت کنیم. بعد از این کار عملیات کف سازی را انجام میدهیم.

محاسن این روش سرعت بالای انجام کار و تمیز بودن آن است اما عیب این روش هزینه بالای آن است زیرا پشم سنگ چون در کف بام کار می شود و فشار روی آن می باشد باید از چگالی بالا استفاده شود تا در طولانی مدت دچار افت ضخامت و نشست نشود.

۲-عایق کاری با پشم سنگ ضایعاتی: در این روش مانند روش قبل شیار هار را ایجاد کرده نایلون را می کشیم سپس پشم سنگ ضایعاتی را به ارتفاع ۱۵ سانتی متر میریزیم. کمی آب روی آن میریزیم و با غلطک رو آن می رویم تا ضخامت پشم سنگ با ارتفاع شیار یکی شود سپس چند روز صبر می کنیم تا پشم سنگ های خیس خشک شوند و پس از آن نایلون روی آن کشیده می شود و بعد عملیات کف سازی انجام شود.
حسن این روش کم کردن هزینه نسبت به روش قبل تا ۸۰ درصد می باشد و در عین حال کارآیی همسان با روش قبل.